Vedpanna

En vedpanna med modern förbränningsteknik och en bra pannkonstruktion när det gäller eldstadens utformning och konvektionsytor(värmeupptagande ytor) leder till en effektivare förbränning med mindre utsläpp av de miljöfarliga ämnen, bättre verkningsgrad och minskad vedförbrukning.

 

Att elda med ved i en vedpanna i tusentals år har varit den mest kända typen av uppvärmning

Att elda med ved i en modern vedpanna är ett klimatsmart uppvärmningsalternativ

En vedpanna står för både uppvärmning av huset och tappvarmvatten till kranar och duschar. Att elda med ved är ett bra miljöval om det sker på rätt sätt och med effektiv vedpanna så att utsläppen blir så låga som möjligt.

Om man byter en gammal vedpanna med dålig förbränning till en ny vedpanna med ackumulatortank kan man spara 30-40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

Ny vedpanna med effektiv förbränning minskar uppvärmningskostnader

En ny vedpanna kan minska vedförbrukningen med 30-40 procent och samtidigt minskar utsläppen till miljön. Dagens moderna vedpannor förbränner rökgaserna mycket effektivare vid högre temperatur och tillvarata på rökgasernas värme på ett effektivare sätt.

Konsumenttips om vedeldning samt lagstiftning

Vedpanna med ackumulatortank och solfångare är det mest ekonomiska och kompletta uppvärmningssystemet

I ett värmesystem som består av vedpanna med ackumulatortank med eller utan solfångare blir ackumulatortanken uppvärmningssystemets hjärta. Ackumulatortanken ökar din bekvämlighet eftersom du inte behöver elda lika ofta, samtidigt som du får ett effektivare uppvärmningssystem med lägre utsläpp till miljön och bättre verkningsgrad.

Vare sig du eldar med ved eller pellets är det mest ekonomiskt att lagra varmvatten i en ackumulatortank. Det är också den teknik som idag rekommenderas som mest resurssnål och flexibel av både energi- och miljöforskare.

Vid dimensionering av ackumulatortank för en vedpanna bör man ta hänsyn till följande faktorer:

  • pannans effekt
  • husets värmebehov
  • uppvärmningssystemet (radiatorerna)
  • dina önskemål om eldningsintervaller

 

Vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM med unik förbränning

Vedpanna UNIKUM med supereffektiv och unik förbränning i kombination med nyutformad vämeväxlare(konvektionsdel) ger unik effekt och pannverkningsgrad.

Vedpanna UNIKUM tack vare sin unika konstruktion och förbränningsteknik sänker
uppvärmningskostnader utan större belastning på miljön.

Med minskad vedförbrukning minskas också arbete med hantering av ved och de antal gånger man besöker pannrummet.

Vedpanna UNIKUM´s unika fördelar:

* Unik förbränning och konstruktion

* Effektiv och bränslesnål vid ved- pellets och oljeeldning

* Enkelt att tända en brasa och få snabbt varmvatten till ditt
värmesystem(förbränningen är igång efter ett par minuter och
värmeöverföring till ackumulatortank sker inom 10-15 minuter efter
upptändning av brasan)

*Enkelt att växla mellan ved och pellets, växlingen sker inom ett par minuter

* Ingen rostbildning runt eldstaden tack vare icke vattenmantling av eldstadsytor

Mer information om vedeldning-konsumenttips
Elda rätt

Print Friendly