Vedpanna UNIKUM- Effektiv, miljö- och användarvänlig vedpanna

vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM med supereffektiv och unik förbränning vid vedeldning i kombination med nyutformad vämeväxlare(konvektionsdel) ger unik effekt och pannverkningsgrad.

Vedpanna UNIKUM tack vare sin unika konstruktion och förbränningsteknik sänker uppvärmningskostnader utan större belastning på miljön.

Med minskad vedförbrukning minskas också arbete med hantering av ved och de antal gånger man besöker pannrummet.

För ett normalisolerat hus på ca 120 m2 räcker det med två eldningar per dygn för att klara värmebehovet under ett dygn under vintern.

 

Läs mer om vedpanna UNIKUM:
Fördelar med vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM´s unika förbränningsteknik och konstruktion

Kombinera vedpanna UNIKUM med ackumulatortank, pelletsbrännare och solfångare

Teknisk information om vedpanna UNIKUM

Tekniska skillnader mellan vedpanna UNIKUM och de övriga vedpannor

Elda pellets i vedpanna UNIKUM

Frågor och svar om vedpanna UNIKUM

ROT avdrag för installtion av vedpanna

 

Vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM´s konvektionsdel med lättåtkomliga tuber för enkel sotning

Vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM´s eldstad och konvektinsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM´s eldstad utan vattenmantling. Eldstaden är isolerad med 40 mm keramik och 63 mm eldfast isolering på insidan och på utsidan med 30 mm isolering på sidor och 50mm fram och bak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly