Vedpanna UNIKUM och vedpanna Ved40 Compact

Vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM


Vedpanna
UNIKUM med supereffektiv och unik förbränning vid vedeldning i kombination med nyutformad vämeväxlare(konvektionsdel) ger unik effekt och pannverkningsgrad.

Vedpanna UNIKUM tack vare sin unika konstruktion och förbränningsteknik sänker
uppvärmningskostnader utan större belastning på miljön.

Med minskad vedförbrukning minskas också arbete med hantering av ved och de antal gånger man besöker pannrummet.

För ett normalisolerat hus på ca 120 m2 räcker det med två eldningar per dygn för att klara värmebehovet under ett dygn under vintern.

För ett normalisolerat hus på ca 120 m2 räcker det med två eldningar per dygn för att klara värmebehovet under ett dygn under vintern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedpanna Ved40 Compact


Vedpanna Ved40 Compact är en villapanna för vedeldning(0,5 m), men kan med tillsats konverteras för att elda med pellets.

Pannans förbränning styrs med hjälp av en sugande rökgasfläkt. Vedelningen sker genom omvänd förbränning och arbetstemperaturen
är ca 900 °C vilket ger maximalt utnyttjande av veden och låga utsläpp.

Vedpanna Ved40 Compact är miljögodkänd med verkningsgraden 90% vid eldning mot ackumulator.

Max effekt vid veddrift är 40 kW. Medeleffekten är ca 35 kW.

Pannan är försedd med väl isolerade, gjutna vändbara luckor. Luckpackningen är av värmebeständigt, icke värmeledande material. Detta minimerar värmeförlusterna. Pannans ytterhölje består av grå brännlackerad stålplåt.

Print Friendly