Cirkulationspumpar

Cirkulationspump Perfecta Core är avsedd för värmesystem och flöden upp till drygt 3 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 70 kW värmekälla vid Delta-T 20°C.

Cirkulationspump Core är ErP-märkt.
ErP är en förkortning av Energy related Product. För pumpar med denna märkning garanterar vi att de uppfyller EU-direktiv 2009/641/EG. Detta direktiv handlar om pumpens totala verkningsgrad.

Cirkulationspump Core är fabriksinställd och klar för normalvillans radiatorsystem så du behöver inte
   justera något alls


Ska
cirkulationspump jobba mot ett golvvärmesystem; vrid upp kapaciteten. Pumpen känner sedan
  av rörledningsmotståndet och optimerar
själv kapaciteten

Vid körning mot ackumulatortank vill man ofta ha ett stort fl öde. Växla då först till max kapacitet och
   koppla sedan bort reglerfunk-
tionen genom att hålla knappen nertryckt i ca 3s.

 

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?