Allmän information om solfångare och solvärme

En solvärmeanläggning kan minska behovet av köpt energi med 2 000 till 2 500 kWh/år i typhuset där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. Solvärme fungerar bäst ihop med en panna och i kombination med ved eller pellets får du bra eldningsekonomi och gör samtidigt en stor insats för miljön.

Solvärme kan svara för cirka hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Då används ett standardiserat solvärmesystem där 4-6 m2 solfångare är anslutna till en varmvattenberedare med runt 300 liters volym. Passa på att investera i solvärme när du ändå ska byta varmvattenberedare då blir merkostnaden för solvärmen som lägst!


Varmvatten och värmetillskott
Solvärmen kan svara för huvuddelen av värme- och varmvattenbehovet under 4-6 månader i en normalvilla i södra Sverige och under en något kortare period i norra Sverige.

Till den här typen av värmesystem används så kallade kombisystem som normalt består av 8-12 m2 solfångare anslutna till en ackumulatortank med 500 till 750 liters volym.

Ett kombisystem anpassas och dimensioneras efter aktuellt värmebehov och den värmepanna du har. En förutsättning är att du har ett vattenburet värmesystem. Passa på när ska byta värmepanna och ta hjälp med dimensionering av din lokala installatör eller en solvärmeleverantör.


Andra tillämpningar
Solvärme är det bästa alternativet om man vill värma en pool eller ett utomhusbad. Solen kan stå för hela värmeförsörjningen och utan någon merkostnad kan badsäsongen förlängas med några veckor. Solvärme passar också bra i panncentraler för bostadsområden och mindre fjärrvärmesystem, speciellt i kombination med biobränsle.


Ekonomi
Solinstrålningen är gratis och svår eller omöjlig att beskatta. En solvärmeanläggning kostar en del att installera men minskar kostnaden för köpt energi. Solvärmens lönsamhet ökar därför med låga räntor och ökande energipriser. När anläggningen är betald är solvärmen i princip gratis eftersom driftkostnaden är låg. Solfångarens livstid är också mycket lång jämfört med andra värmesystem.


P-märkta solfångare
Välj en solfångare som är P-märkt när du ska göra din investering. P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet och garanterar att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion, hållbarhet m m. Bakom märkningen står SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Importerade solfångare bör ha testats på motsvarande sätt, dvs av ett oberoende testlabb eller ha det så kallade Solar Keymark-märket.


Miljöpåverkan
Solvärme är det minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet eftersom det i princip inte ger några utsläpp till luften. å andra sidan måste det kompletteras under vinterhalvåret. Kombineras solvärmeanläggningen med en biobränsleeldad panna fås ett miljömässigt mycket bra system.

Solvärmen gör att pannan inte behöver eldas på sommaren, då den annars har lägre verkningsgrad på grund av det låga värmebehovet.


Fördelar och nackdelar med solfångare:
+ minskar din energikostnad
+ ger ökad bekvämlighet
+ du gör en insats för miljön
 - dyr att installera

Källa: Energimyndigheten

 

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?