Besparing med solfångare
 

Att använda solfångare är både miljövänligt och kostnadseffektivt.
Här kan du läsa mer om vad du sparar genom att använda solfångare och hur du kan installera dem.

Solfångare för tappvarmvatten
Med solfångare kan man spara mer än 50% av årsförbrukningen av tappvarmvatten i åretrunthus. Vanlig årsförbrukning för hushåll är i storleksordning 4-5000 kwh och år.

Solfångare i kombisystem för värme och tappvarmvatten
Utökar man solfångarytan får man också energi över för att värma huset. Dygnslagring av solenergi sker i ackumulatortankar.

Ved och pelletseldare med befintliga ackumulatortankar slipper i stort sett aelda under halva året med solfångare. Upp till 30% besparing av totala uppvärmningsbehovet inkl varmvatten kan sparas.

Solfångare för värmepumpar
Berg, sjö och jordvärme är solenergi. Solens energi är lagrad i marken och används av värmepumpen. Med solfångare kan man öka energiuttaget i befintliga energihål eller jordvärmeslingor.

Solfångare kan också öka verkningsgraden för värmepumpen. Nya värmepumpar förberedda för solpaneler finns. Kontakta oss för mer information.

Utbyggnad av befinlig solfångare
Moderna vakuumrörsolfångare ger mer effekt per kvadratmeter än äldre plana solfångare. Genom att komplettera befintlig solfångaranläggningen med vakuumsolfångare kan man komplettera befintliga system för öka det årliga energiutbytet till en låg kostnad.