Fakta och mått vedpanna UNIKUM

Yttermått:   B 700 x D 1210 x H 1500 mm
Effekt ved:   40 kW
Effekt olja:   40 kW
Verkningsgrad ved:   79-85%*
Verkningsgrad olja:   90%
Eldstadsvolym ca:   89 lit.
Eldstadsdjup:   550 mm
Påfyllningslucka:   B 300 x H 245 mm
Fläkt:   180 W
THC-halt, medel:   72 ppm
Tjärhalt:   6 mg/MJ
Stofthalt:   22 mg/MJ
Rekommenderad skortsenslängd:   4 m, min.
Skortsensdiameter:   160 mm
Garanti:   2 år
Vikt:   600 kg
 
* beroende på fuktighetsgrad och vedkvalitet samt mängden av förbränningsluft till pannan. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles