Fördelar med vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM har unika fördelar när det gäller effektivitet, miljövänlighet, användarvänlighet, enkel service och underhåll.

*Effektiv och bränslesnål vid ved- pellets och oljeeldning

*Enkelt att tända en brasa och få snabbt varmvatten till ditt värmesystem
(förbränningen är igång efter ett par minuter och värmeöverföring till ackumulatortank sker inom 10-15 minuter efter upptändning av brasan)

*Enkelt att växla mellan ved och pellets, växlingen sker inom ett par minuter

* Ingen rostbildning runt eldstaden tack vare icke vattenmantling av eldstadsytor

* Eldstaden och konvektionsdelen är ihop monterad med bultförband, vilket förenklar delning av pannan

*Miljövänlig(tjärhalt 6 mg/MJ, gränsvärde 30 mg/MJ)

*Sot- och tjärfri eldstad oberoende av antal eldningstillfällen, tack vare en välisolerad eldstad utan vattenmantling

*Enkel sotning av konvektionsdel(sotning sker framifrån), under en mycket kort tid under upptändningsfasen bildas lite sot i konvektionsdelen innan sekundärförbränningen kommer igång

*Maximal frihet till alternativ energi(ved/pellets/olja i panna - el och solenergi i ackumulatortank)

*Mycket service- och installationsvänlig

* Minskar ner vedförbrukningen med 30-50% jämfört med en gammal traditionell vedpanna

*Billagare installtion, det behövs bara en laddningspump och en enkelriktad backventil mellan panna och ackumulatortank jämför med andra system som kräver Laddomat