Ackumulatortank-Frågor och svar om ackumulatortankar

Ackumulatortank kan jämna ut ojämn energiförbrukning

Ackumulatortank kommer till nytta då den energikälla som finns installerad till värmesystemet har svårt att anpassa sig till den ojämna energiförbrukningen som ofta förekommer i ett hushåll.

Vilken utrustning skall man välja till en ackumulatortank? Varmvattenberedare eller slinga(or)?
Finns ingen självklar regel för det ena eller det andra.Stora mängder tappvarmvatten t. ex. för badkar kan det vara en fördel att välja beredare. Likaså om vattnet innehåller hög kalkhalt.

Har man för avsikt att koppla flera energikällor till ackumulatortanken, exempelvis vedpanna, värmepump och solslinga finns det fördelar med slingor genom att pannan, solslingan får större volymer att ”arbeta” mot. Dessutom finns plats för elpatron i tankens övre del.

Vilken typ av isolering isoleras MU-ackumulatortank med?

MU-ackumulatortankar isoleras med högkvalitativ mineralull av varierande tjocklekar, såsom 40,60,95,110 och 145mm. Den vanligaste rektangulära ackumulatortanken på 500L har 60mm isolering på sidorna och 95mm i toppen. Runda modeller har 110mm på sidorna och 145mm på toppen. MU-ackumulatortankar har löstagbar isolering.

Vilken typ av isolering isoleras PU-ackumulatortank med?
PU-ackumulatortank isoleras med 100mm skarvfri polyuretan skum med beklädd av stålplåt på utsidan. Isoleringen är ej löstagbart. Dessa tankar kan också fås med löstagbara sidosektioner. Man gör två snygga snitt på isoleringen i fabriken och då kommer ackumulatortanken att ha en diameter som motsvarar en oisolerad ackumulatortank.

Kan man ha förrådsberedare i en PU-ackumulatortank?
Nej, i Pu-ackumulatortankar går det enbart att ha genomströmningsberadare(kammflänsad kopparrör som är spiralformad).

Kan man nyttja den nedre manluckan på PU-ackumulatortanken för solslinga eller förvärmarslinga för förvärmning av tappvarmvatten?
Ja

Går att beställa en PU-ackumulatortank med tre manluckor(för placering av tappvarmvattenslinga, förvärmarslinga för tappvarmvatten och solslinga?
Ja

Går det att demontera genomströmningsberedaren(slingan) i efterhand i en PU-ackumulatortank?
Ja, du tappar ackumulatortanken till underkant på manluckan, skruva lös de bultar som håller fast flänsen och sedan dra ut slingan.

Går det att demontera genomströmningsberedaren(slingan) i efterhand i en MU-ackumulatortank?
Nej

Hur kopplar man ihop flera ackumulatortankar?
Vanligaste är att parallell koppla ackumulatortankarna. Man grenar returanslutningar längst ner på ackumulatortankarna och går med en returledning via en laddningspump till värmepannan.Det värma vattnet som värmepannan har producerat skickas tillbaks till ackumulatortankarna via en framledning som sedan grenas till närmast toppen av ackumulatortankarna.

Shuntventilen som blandar kallt med varmt vatten innan rätt tempererad varmvatten skickas vidare till radiator- eller golvvärmekretsen placeras efter ackumulatortanken.

Ackumulatortankens livslängd?
Normal drifttid är ca 20 år.

Hur stor ackumulatortank bör man ha till 10m2 solfångaryta?
Det mest optimal volymen är 750liter. Har man utrymmesbrist så är 500liter fullt acceptabelt. MU-500L är den mest vanliga ackumulatortanken och har reshöjden 1870 mm.

Hur mycket varmvatten erhålls från en 200liters varmvattenberedare respektive varmvattenslingor. Tankens temperatur kring 50°C?
En 200liter varmvattenberedare är jämförbart med 10m för- och 15m varmvattenslinga. Varmvattenvolymen är ca ett normaltstort badkar.

Går det beställa oval-ackumulatortanken med tre manluckor,två för tappvarmvatten(ena som förvärmare) och en för solvärme ?
Ja

Går de att beställa MU, PU eller Oval ackumulatortank med lägre höjd?
Ja, men det tillkommer en extra kostnad.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?