Frågor och svar om kombikamin UNICOMBI

Är det någon skillnad mellan kombikamin UNICOMBI för varmluft/varmvatten jämfört med en ren vattenmantlad ved eller pelletskamin?
Ja, En ren vattenmantlad ved eller pelletskamin brukar i normala fall ha vatten runt eldstaden. Vattnet runt eldstaden leder till nedkylning av rökgaser inne i eldstaden, vilket i sin tur leder till sämre förbränning och beläggning i form av sot och tjära på eldstadsytor. Det finns också risk för kondens och korrosion ifall man matar för kallt returvatten mot kaminens eldstadsytor.

Unik förbränningsteknik och konstruktion
i kombikamin UNICOMBI för varmluft och varmvatten
1. Första förbränningssteget sker vid mycket hög temperatur
För att komma upp till hög temperatur i eldstaden, har vi tagit bort all vatten runt eldstaden och flyttat det till en konvektionsdel som är monterad ovanpå eldstaden.

Eldstaden är isolerad runt om på insidan med 25mm eldsfast isolering(klarar upptill 1100C) och på detta sätt kan vi lätt komma upp till hög temperatur på rökgaserna i eldstaden på väldigt kort tid. Primärluften fördelas under bränslebädden och därigenom sker första förbränningssteget vid mycket hög temperatur.

2. Andra förbränningssteget sker en bit ovanpå förbränningsplattan
Efter första förbränningssteget stiger rökgaserna uppåt med bibehållen hög temperatur och förbränns ytterligare en gång med sekundärluft en bit ovanpå förbränningsplattan. Lufttillförseln till bägge förbränningarna sker via en tryckande fläkt.

3. Stor yta för värmeväxling
Heta, nästan helt förbrända rökgaser leds sedan upp i konvektionsdelen(värmeväxlaren) som är monterad ovanpå eldstaden. I konvektionsdelen finns ett antal rökgastuber som omges av vatten. Denna konvektionsdel(värmeväxlare) är monterad ovanpå kaminens eldstad m.h.a. bultförband. Ifall på längre sikt blir det problem med konvektionsdelen(värmeväxlaren), är det lätt att demontera den och sedan laga eller byta ut mot en ny.

Verkningsgrad ved: 79-82%
Verkningsgrad pellets: 85-87%

Om jag eldar enbart med pellets i UNICOMBI, hur mycket skulle jag kunna spara jämför med el?
En 16 kg pelletssäck ger ca 80kwh(Luleå Bioenergi). Kostnad 45:04 kr inkl. moms/16 kg.
45:04/80kwh=0:57kr/kwh inkl. moms
10000 kWh el motsvarar ca 2,2 ton pellets.

Medelförbrukningen för en normalstor villa på 140-150 kvadrat i mellansverige  är ca  25 000 kWh el (exkl. hushållsel), vilket motsvarar ca 5,5 ton pellets.

Kostnad för olika uppvärmnings alternativ(priserna kan variera beroende på leverantör och var i landet man bor):
25000kWh el*0,90öre/kWh=22500:-
5,5 ton pellets*2815 kr/ton=15482:50

Det innebär att du sparar 7017:50 genom att använda pellets för din uppvärmning istället för el.

Klarar UNICOMBI de miljökrav som ställs vid ved- och pelletseldning?
Ja

Har UNICOMBI testats?
Ja, Energimyndigheten testade ett antal kaminer i mitten av 2008. UNICOMBI varmluft var också med för provning.

UNICOMBI för varmluft testades med följande resultat:

Värmeeffekt:
* Ved: 10,5kW
* Pellets: 5,4-9,6kW

Verkningsgrad:
* Ved: 73%
* Pellets låg effekt: 84%
* Pellets hög effekt: 79%

Utsläpp:
* Ved: 1500ppm CO(gränsvärde 3000ppm)
* Pellets lägsta effekt: 90ppm CO(gränsvärde 600ppm)
* Pellets högsta effekt: 170ppm CO(gränsvärde 400ppm)

UNICOMBI för varmluft och varmvatten har testats på Energitekniskt Centum i Piteå med följande resultat:

Värmeeffekt vatten:
* Pellets: 1,8-4 kW
* Ved: 5,6-8,3 kW

Strålning:
* Pellets vid lägsta effekt: 4,8 kW
* Pellets vid högsta effekt: 7,9 kW
* Ved vid lägsta effekt: 11 kW
* Ved vid högsta effekt: 12,7 kW

Verkningsgrad:
* Pellets vid lägsta effekt: 87,5%
* Pellets vid högsta effekt: 86,2%
* Ved vid lägsta effekt: 83,2%
* Ved vid högsta effekt: 80,1%

Utsläpp:
* Pellets vid lägsta effekt: 58ppm CO(vid 13%O2)
* Pellets vid högsta effekt: 42 ppm (vid 13%O2)
* Ved vid lägsta effekt: 1130ppm CO(vid 13% O2)
* Ved vid högsta effekt: 1724ppm CO(vid 13% O2)

Var ansluter man skorstenen till UNICOMBI?
Skorstensanslutningen på UNCOMBI är på toppen och har anslutning 150mm i innerdiameter och 159mm i ytterdiameter.

Går det att byta kakelpalttorna i UNICOMBI?
Ja, du demontera ytterplåtarna och därefter lossa de vinkeljärn som håller kakelpattorna på plats. Montera nytt kakel och sedan montera tillbaks ytterplåtarna på kaminen.

Hur sker övergången från ved till pellets i UNICOMI?
Om du har kombikamin UNICOMBI för varmluft, så kommer rumstermostaten( den följer med kaminen vid leverans) som känner av temperaturen i rummet att starta eller bryta pelletseldningen i kaminen.

När rumstemperaturen har gått under det inställda termostatvärde, då kommer termostaten att skicka en signal till styrkortet för pelletseldning i kaminen. Styrkortet startar sitt program genom att först mata en viss mängd pellets till pelletskoppen, starta tändspiralen och efter en kort stund fläkten.

När pelletsen har börjat brinna, kommer fotocellen att indikera att det är ok och då stängs tändspiralen och efter en kort tid startar styrkortet med sitt program för drift. När det inställda termostatvärdet har nåtts, kommer termostaten att bryta pelletseldningen.

Om du har kombikamin UNICOMBI för varmluft och varmvatten, kommer drifttermostaten som känner av vattentemperaturen i kaminens konvektionsdel(värmeväxlaren) att starta eller bryta pelletseldningen beroende på det inställda termostatvärde.

Var tillverkas UNICOMBI?
UNICOMBI är utvecklad i Haparanda och tillverkas i Haparanda.

Garantitid på UNICOMBI?
2 år

Går det att använda en befintlig skorsten för att ansluta till UNICOMBI?
Ja, genom att UNICOMBI är en kombinerad ved och pelletskamin måste man utgå från vedeldning när man dimensionerar skorstenen.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?