Frågor och svar om pelletsbrännare Calero 200, NYMO

Jag har en gammal Combi Heat panna, går det använda pelletsbrännaren CALERO 200 till min panna?
Ja, du byter vedluckan mot en pelletslucka som passar både till pannan och pelletsbrännaren.

Jag har en gammal Combi Heat panna. Måste jag ta ut keramik och kona i pannan för att använda pelletsbrännaren CALERO 200 till min panna?
Nej, Du byter bara vedluckan mot en pelletslucka.

Passar pelletsbrännaren CALERO 200 till andra pannor än Combi Heat?
Ja, den passar till de flesta förekommande pannor på marknaden.

Är det mycket underhåll på pelletsbrännaren CALERO 200?
Nej, själva pelletsbrännaren har en enkel och robust konstruktion med få rörliga delar, vilket minskar underhållskostnader på sikt. Alla delar i pelletsbrännaren är lätt att komma åt för ev. service och underhåll.

Hur ofta skall man rengöra pelletskoppen?
I snitt en till två gånger per vecka.

Pelletsbrännaren har stannat, vad skall jag göra?
Om pelletsbrännaren har stannat och det inte står något på displayen Kontrollera huvudsäkringen och huvudbrytaren.

 1. Om inte: bryt strömmen, tag av kåpan på brännaren genom att lossa lite på de fyra skruvarna som håller den. Lyft uppåt och sedan bakåt. Slå på strömmen, mät på styrkortets vänstra plint nr 7 och 8, där skall 230V finnas. Finns spänning  mellan 7-8 kontrollera säkringarna på kortet.
   
 2. Om displayen visar symboler: kontrollera om termostatsymbollen(denna symboll är högst upp i mitten på displayen och liknar som två punkter ovanpå varandra med en linje som antingen binder ihop dem och då är termostaten i driftläge eller inte och då är termostaten är i frånläge) är i frånläge. Mät mellan 1-8 på vänstra plinten. Finns det inte någon spänning mellan 1-8 är det troligtvis termostaten inte är i driftläge eller trasig.
   
 3. Kontrollera att fotocellen inte är skadad. Dra ut fotocellen ifrån sitt fäste och kontrollera ytan. Du kan lysa med en lampa mot den och samtidigt kolla på siffrorna på displayen. Om siffrorna ändras då är det inte något fel på fotocellen. Det kan också har fastnat någon pelletskorn framför fotocellen och skuggar framför fotocellen. Ta en lång och smal skruvmejsel och för in och vrid i hålet där fotocellen stoppas in.   

Pelletsbrännaren startar sitt program, men matarskruven startar inte. Vad är det för fel?
Kontrollera termovakten som sitter vid fallröret på brännaren. Mitt på denna   termovakt finns det en återställningsplåt. Genom att trycka in denna återställningsplåten så återställer du den och då startar matarskruven.

 1. Prova matarskruvens kontakt i en vanlig vägguttag.
   
 2. Kontrollera om det finns spänning i uttaget för matarskruven på styrkortet högra plint nr 5 och 6.

Det har kommit pellets ända upp till slangen, vad är orsaken?
Troligtvis för långa pelletsbitar har hängt sig i fallröret. Bryt strömmen och rensa i fallröret i brännaren. En annan orsak kan vara för mycket slagg på rostret i pelletskoppen p.g.a. dåligt bränsle, fel inställning eller att du inte har rengjort koppen. Gör ren pelletskoppen oftare.

Pelletsbrännaren startar sitt program men bänslet tänds inte, vad är det för fel?
Tändspiralen är trasig.

Det har börjat höras missljud i fläkten, är det dags att byta lager?
Ja

Pelletsbrännaren startar sitt program men fläkten startar inte, vad är det för fel?
Kontrollera säkringen(2A) på styrkortet och anslutningar, kontrollera att den snurrar lätt. Om allt är ok så är fläkten trasig.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?