Frågor och svar om vedpanna UNIKUM

 

Kan man få ROT-avdrag för installation av vedpannan UNIKUM?
Ja, se följande länk: Rot-avdrag vedpanna

Källa VVS FORUM nr.8/2010

Är det enkelt att byta från ved till pellets i UNIKUM?
Ja, du monterar en extra svängarm och en pelletslucka på en armfäste som finns på den vänstra sidan av vedinkastöppningen. Vid vedeldning använder du vedluckan som är monterad på en svängarm på den högra sidan av vedinkatöppningen .

Vid pelletseldning svänger du ut vedluckan och sedan svänger in pelletsluckan mot eldstaden.

Vad är den stora skillnaden mellan UNIKUM´s konstruktion och de övriga vedpannor?
De flesta vedpannor som finns på den svenska marknaden är byggda på ett sådant sätt att eldstaden och konvektionsytorna är ihopsvetsade som en enhet och pannan har en inner- och yttermantel. Mellan inner- och yttermanteln finns det vatten.

Runt eldstaden som man fyller med ved är alltså vatten. Vattnet i sin tur leder till nedsmutsning i form av sot -och tjärbeläggning av eldstadens ytor p.g.a. låg temperatur runt veden. Om man pumpar in för kallt returvatten mot eldstadsplåten, finns det också risk för kondensutfällning och den i sin tur leder till rostbildning.

I UNIKUM är eldstaden och konvektionsdelen som två separata delar som monteras ihop med hjälp av bultförband. Vattnet som finns i konvektionsdelen(överdelen av pannan) får aldrig någon chans att beröra eldstaden där som själva förbränningen sker i. Eldstaden är isolerad invändigt med 40 mm keramik(eldfast betong, klarar ca 1200C)närmast veden och 63mm eldsfast isolering(klarar upptill 1100C)bakom keramiken. Utanför eldstaden är det 30mm isolering på sidor och 50mm fram och bak.

Genom att isolera eldstaden på detta sätt kan vi få flera fördelar:

1. Lätt att komma upp till 650-1000C i eldstaden för att frigöra de gaser som finns i veden.
2. Få en sot- och tjärfrieldstad.
3. Ingen korrosion och rostbildning runt eldstaden.
4. Eldstaden håller sig varm till nästa eldningstillfälle, vilket förenklar upptändning och slutförbränning av rökgaser.
5. Strålningsvärmen från eldstaden håller vattnet i konvektionsdelen(överdelen av pannan) varm trots att det har gått ett dygn efter föregående eldning, viket gör att risken
    för korrosion och rostbildning runt konvektionsytorna blir minimala och man slipper använda laddomat.

Går det att dela isär UNIKUM ifall jag har svårt att ta in pannan till pannrummet?
Ja, pannans eldstad och konvektionsdel är ihop monterad m.h.a. bultförband, vilket gör att du kan ta eldstaden för sig och konvektionsdelen för sig och montera ihop dem på plats.

Hur många bars tryck provtrycks UNIKUM´s konvektionsdel?
4 Bar

Var tillverkas UNIKUM?
Unikum tillverkas i Haparanda. Combi Heat har gjort sina vedpannor sedan 1987 i Haparanda.

Är någon skillnad mellan vedpanna UNIKUM´s förbränningsteknik och de övriga vedpannor?
Ja, läs mer om Vedpanna UNIKUM´s förbränningsteknik

Har UNIKUM en tryckande eller sugande fläkt?
UNIKUM har en tryckande fläkt som är placerad innanför ytterplåtar närmast yttre bakplåten.

Hur styr man förbränningsluften?
Man styr primärluften(luften som fördelas under bränslebädden) och sekundärluften(luften som blandar sig med heta rökgaser genom konformade efterbrännkammaren en bit ovanpå eldstaden) med hjälp av två handtag som finns på framsidan av pannan högst upp till vänster.

Hur vet man hur länge fläkten skall gå?
Fläkten är tidsstyrd med hjälp av en timer som finns i elpanelen på pannan. En brasa brinner ungefär mellan 1,5 till 2 timmar. Brinntiden bestäms av grovleken och fukthalten på veden.

Är det svårt att elda i UNIKUM?
Nej, man behöver inte göra någon förbrasa som är ganska vanligt i de andra vedpannor.

1. Man fyller UNIKUMs eldstad med ved ända upp till vedinkastetsöppningens underkant.
2. lägger tidningspapper eller näver och sedan fyller på med lite ved till.
3. Tänder och efter en kort stund stänger påfyllningsluckan.
4. Startar förbränningsfläkten genom att aktivera timern som finns i elpanelen.
5. Ställer primärluftreglaget som reglerar underdelen av brasan med luft på max och sekundärluftsreglaget som
    reglerar sekundärluften till brännkammaren på minsta läge.
6. Efter ca 4-7 minuter börjar lågorna komma upp från eldstaden och då vet man att brasan har tagit sig. Man ser
    lågorna genom ett synglas som finns på den övre luckan(sotlucka fram).
7. När lågorna böjar bli synliga genom synglaset, ställer man då om primärlufts- och
    sekundärluftsreglagen. Primärluftreglaget ställs på minsta läge och sekundärluftreglaget på max läge.
8. När den inställda tiden på timern har gått ut, kommer fläkten att stängas automatiskt.

Finns det risk att veden €hänger sig€ i UNIKUM´s eldstad som det brukar ske med vedpannor med omvänd förbränning?
Nej, I UNIKUM använder vi överförbränning, vilket innebär att man tänder hela brasan på en gång.

Hur sotar man UNIKUM?
1. öppnar sotluckan på framsidan(sotluckan är den lucka som finns ovanpå påfyllningsluckan)
2. Tar ut samtliga turbulatorer(15 st) från rökgastuber
3. Borstar alla rökgastuber(15st) med sotborsten
4. Borstar rent runt konvektionsytorna och ta ut sotet
5. Lägger tillbaks tubulatorerna i rökgastuber
6. Monterar tillbaks sotluckan
7. öppnar en av sotluckorna på sidan, antingen den högra eller den vänstra. Tar ut sedan det sot som har hamnat
    där och sedan montera tillbaks sotluckan.

Hur byter man keramik i UNIKUM?
Man kan byta alla keramikdelar genom vedinkastet.

Måste jag byta keramiken ifall den har fått några sprickor?
Nej, Sprickan är som en naturlig skarv mellan två plattor. Bakom keramiken finns det 63mm eldfast isolering(klarar ca 1100C) som skyddar eldstadsplåten mot värme. Så länge som keramikplattan sitter kvar på sin plats trots att den är sprucken, är det inte nödvändigt att byta den.

Om en keramikplatta har gått sönder måste jag byta alla keramikplattor i eldstaden?
Nej, Du byter den keramikplatta som är trasig. Kostnaden för en platta ligger på 275-590kr inkl. moms

Hur stor ackumulatortank rekommenderar ni till UNIKUM?
1000-3000L

Måste jag använda laddomat till UNIKUM?
Nej, Vi rekommenderar en laddningspump och en enkelriktad backventil efter pumpen för laddning. Laddningspumpen styrs m.h.a. en laddtermostat som finns i pannans elpanel. När temperaturen på vattnet i pannan nått det inställda termostatvärde, då startar pumpen.

När temperaturen har gått ner under termostatvärde med 5-6C, bryts pumpen. Klaffen i backventilen öppnas när pumpen startar och stängs när pumpen står still. När klaffen i backventilen är stängd, så cirkulerar inte något vatten mellan pannan och ackumulatortanken p.g.a. självtryck.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?