Allmän information om pelletsbrännare och ackumulatortank

Om en pelletsbrännare har optimala prestanda vid 15 kW och husets behov vintertid ligger på 5 kW- så kommer drifttiden att bli c:a 4,5 timmar innan ackumulatortanken är fulladdad. Den lagrade värmen täcker sedan byggnadens energibehov i uppemot 10 timmar.

Ackumulatortanken leder alltså till max 2 start och stopp per dygn istället för 1- 2 start och stopp per timme. Det betyder att redan relativt små ackumuleringsvolymer radikalt påverkar antalet start och stopp och därmed teoretiskt även brännarens prestanda.
 

I dag finns dessutom närmare 100 000 villor som har en ackumulatortank installerad, i huvudsak i kombination med vedeldning i en äldre dålig ved- eller kombipanna. Enbart c:a 35 000 fastigheter har en modern miljögodkänd vedpanna. även om ackumulatortanken reducerar utsläppen av skadliga ämnen radikalt så ger äldre pannor ändå oacceptabelt höga utsläpp på lite längre sikt. Ett alternativ till pannbyte kan därför även vara att installera en pelletsbrännare.


Även om dagens teknik av pelletsbrännare fungerar utmärkt utan ackumulatortank så borde prestanda ändå kunna förbättras ytterligare om man använder ackumuleringsteknik:

a) Genom att elda mot en större vattenvolym kan antalet start och stopp minskas.
b) Längre drifttider ger minskade utsläpp och högre förbränningsverkningsgrad.
c) Brännaren kan använda optimal inställning hela driftcykeln.
d) Stilleståndsförlusterna i pannan blir mindre.
e) Livslängden på ingående komponenter som t ex tändelement ökar.

Mot detta talar att:
f) Systemförlusterna från bl a ackumulatortanken med tillhörande rördragning blir större

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?