Enkelt att kombinera ved och pellets i vedpanna UNIKUM

För att montera en pelletsbrännare på vedpanna UNIKUM finns det två alternativ.

1. Man lyfter ner vedluckan från svängarmen på pannan och ersätter den med en pelletslucka som passar både till pannan och pelletsbrännaren.

2. Man monterar en extra svängarm och en pelletslucka på en armfäste som finns på vänster sida av vedinkastöppningen.
Vid vedeldning använder man vedluckan som är monterad på den svängarm som finns på höger sida av vedinkastöppningen. Vid pelletseldning svänger man ut vedluckan och sedan svänger in pelletsbrännaren mot eldstaden.