Skydd mot överhettning av solfångare

Vi förespråkar tekniken med partiell förångning för att skydda mot överhettning av solfångarna och solfångarvätskan vid stagnation. Stagnation kan inträffa om pumpen inte går och solen skiner. Det kan ske vid strömavbrott, felaktig pump, felaktig tempgivare, fullt laddad ackumulatortank eller att det kommit in luft/smuts i systemet som förhindrar cirkulation.

Solfångarnas stagnationstemperatur är väl över 200 grader och skulle bryta ner och förstöra vanlig solfångarvätska om den var kvar i systemet vid stagnationstemperaturen. Vi undviker detta genom att tillåta ett ånglås i själva solfångaren vid en förhållandevis låg temperatur.

Genom att tillåta kokning i solfångaren vid 120 grader, motsvarande ett tryck om 0,1 Mpa/1 bar kommer en liten mängd ånga att pressa ut vätskan ut från solfångaren och ner i expansionskärlet. Solfångarvätskan kommer därför att vara utanför själva solfångaren och kommer inte upp i den temperatur som krävs för att den skall brytas ner.

Temperaturen för ånglåset är dimensionerat utifrån ackumulatortankens maxtemp.och flödet genom solfångaren. Med 10 graders temperaturdifferens över solfångaren kan vi värma en ackumulatortank till nästan 100 grader, samtidigt som vi har marginal till den låga kokpunkten.

En högre temperaturdifferens skulle inte klara av att antingen värma ackumulatortanken upp till knappt 100 grader utan kokning i solfångaren eller kräva en högre temp. och därmed kräva högre tryck i solfångaren.


Så fungerar partiell förångning:

1. När cirkulationen stannar och solen skiner stiger temperaturen i solfångarna

2. Vid ca 120 grader börjar solfångarvätskan att koka och ger ökat tryck i solfångarkretsen.

3. Ångbildningen och tryckökningen i toppen av solfångarna trycker ner vätskan i solfångarsystemets expansionskärl.
    När ingen vätska är kvar i solfångaren ökar inte trycket mer.

4. När temperaturen sjunker igen, kondenseras ångan i solfångarna vilket minskar övertrycket så att
    trycket i expansionkärlet pressar tillbaka vätskan in i solfångarna.

Viktigt är att ha rördragningen så att ångan kan trycka ur vätskan ur solfångarna vid kokning.


Tänk på: För att partiell förångning ska fungera måste solfångarna placeras på ett sätt så att ånglåset bibehålls i solfångarna.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?