Tekniska skillnader mellan vedpanna UNIKUM och de övriga vedpannor

De flesta vedpannor som finns på den svenska marknaden är byggda på ett sådant sätt att eldstaden och konvektionsytorna är ihopsvetsade som en enhet och pannan har en inner- och yttermantel. Mellan inner- och yttermanteln finns det vatten.

Runt eldstaden som man fyller med ved är alltså vatten. Vattnet i sin tur leder till nedsmutsning i form av sot -och tjärbeläggning av eldstadens ytor p.g.a. låg temperatur runt veden.
Om man pumpar in för kallt returvatten mot eldstadsplåten, finns det också risk för kondensutfällning och den i sin tur leder till rostbildning.

I vedpanna UNIKUM är eldstaden och konvektionsdelen som två separata delar som monteras ihop med hjälp av bultförband. Vattnet som finns i konvektionsdelen(överdelen av pannan) får aldrig någon chans att beröra eldstaden där som själva förbränningen sker i.

Eldstaden är isolerad invändigt med 40 mm keramik(eldfast betong, klarar ca 1200C)närmast veden och 63mm eldsfast isolering(klarar upptill 1100C)bakom keramiken. Utanför eldstaden är det 30mm isolering på sidor och 50mm fram och bak.

Genom att isolera eldstaden på detta sätt kan vi få flera fördelar:
1.Lätt att komma upp till 650-1000C i eldstaden för att frigöra de gaser som finns i veden.
2. Få en sot- och tjärfrieldstad.
3. Ingen korrosion och rostbildning runt eldstaden.
4. Eldstaden håller sig varm till nästa eldningstillfälle, vilket förenklar upptändning och slutförbränning av rökgaser.
5. Strålningsvärmen från eldstaden håller vattnet i konvektionsdelen(överdelen av pannan) varm trots att det har gått ett dygn efter föregående eldning, viket gör att risken för korrosion och rostbildning runt konvektionsytorna blir minimala och man slipper använda laddomat.


Förbränningen i vedpanna UNIKUM skiljer sig jämfört med de övriga vedpannor

1. Första förbränningssteget sker vid mycket hög temperatur
För att komma upp till hög temperatur i eldstaden, har vi tagit bort all vatten runt eldstaden och flyttat det till konvektionsdelen i pannan som är monterad ovanpå eldstaden.

Eldstaden är isolerad runt om med 40mm keramik((eldfast betong, klarar ca 1200C)närmast veden , 63mm eldsfast isolering(klarar upptill 1100C)bakom keramiken samt utanför eldstaden är det 30mm isolering på sidor och 50mm fram och bak.

På detta sätt kan vi lätt komma upp till hög temperatur på rökgaserna i eldstaden på väldigt kort tid. Primärluften fördelas under bränslebädden och därigenom sker första förbränningssteget vid mycket hög temperatur.

2. Andra förbränningssteget sker i efterbrännkammare
Efter första förbränningssteget stiger rökgaserna uppåt med bibehållen hög temperatur och förbränns ytterligare en gång i UNIKUM´s patenterade konformade efterbrännkammare en bit ovanpå eldstaden. Lufttillförseln till bägge förbränningarna sker via en tryckande fläkt.

3. Stor yta för värmeväxling
Heta, nästan helt förbrända rökgaserna leds sedan upp i konvektionsdelen(värmeväxlaren) som är monterad ovanpå eldstaden. I konvektionsdelen finns det 15 st rökgastuber som omges av vatten(200L). Rökgaserna kyls därmed ner från ca 1000o till ca 200-300o C.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?