Fraktfri leverans av uppvärmningsprodukter hem till dig!

Alla leveranser sker fraktfritt hem till dig. Fraktfritt innebär en fraktfri leverans per order.
Vi använder Schenker och Postnord LOGISTICS för våra transporter. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Avisering
Din leverans aviseras av våra transportörer. Avisering av din leveransdag sker via telefon, SMS, e-post eller brev. För att transportören ska kunna nå dig behöver vi ditt telefon-/mobilnummer på dagtid. Det är mycket viktigt att någon är anträffbar på det telefonnummer du uppgett. Leverans sker normalt under arbetstid måndag-fredag kl. 7.00 – 17.00.                               


Åtgärder vid fraktskada
Om du mottager en vara, där förpackningen eller emballaget ser ut att vara bruten eller på något sätt skadad, ska du komma ihåg att antingen vägra att ta emot varan eller skriva under reservation för fraktskador. Kontrollera alltid godset direkt vid ankomst.

Synliga skador måste anmälas till chauffören direkt vid leverans. Upptäcker du inte skadan förrän du har tagit bort emballaget, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Alla skador skall anmälas till transportföretaget inom sju (7) arbetsdagar.

Leveransmotagning                                                                                               
Vid leverans skall godset besiktigas för synliga skador på emballage eller gods. Den som kvitterar godset har ansvaret för att anmärka om sådana avvikelser, om det finns skador på gods eller emballage. Sådan anmärkning skall göras på fraktsedelns kvittensdel, se nedan.

Transportskada
Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning: ta emot godset och gör en anmärkning om skadan/felet på fraktsedelns kvittensdel. Kvittera aldrig utan att först göra denna anmärkning!

Både mottagare och chaufför skall skriva under fraktsedeln. Mottagaren skall spara en kopia av fraktsedeln och fraktsedelsnummer. Anmäl därefter ev. skador till inköpsstället omgående eller senast 24 timmar efter leveransmottagning. Om inte mottagaren gör en anmärkning på fraktsedelns kvittensdel innan godset kvitteras står mottagaren helt för ansvaret.

Eventuella skador som upptäcks i efterhand behandlas ej som transportskada. Skadade produkt(er)  måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adress från avsändaren.

OBS! Transportskada eller fel i leveransens omfattning enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom fyra dagar efter leveransmottagning.

Dolda skador efter leverans
Snarast efter leveransmottagning skall godset packas upp och besiktigas. Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen enligt ovan, skall anmälas till inköpsstället av mottagaren, innan produkten monteras och senast inom sju (7) dagar efter leveransmottagning.

Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från avsändaren.

OBS! Transportskada enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom sju (7) dagar efter leveransmottagning.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?