UNICOMBI för varmluft och varmvatten har flera fördelar jämfört med en ren vattenmantlad ved eller pelletskamin

En ren vattenmantlad ved eller pelletskamin brukar i normala fall ha vatten runt eldstaden. Vattnet runt eldstaden leder till nedkylning av rökgaser inne i eldstaden, vilket i sin tur leder till sämre förbränning och beläggning i form av sot och tjära på eldstadsytor. Det finns också risk för kondens och korrosion ifall man matar för kallt returvatten till kamins eldstad.I kombikamin UNICOMBI för varmluft och varmvatten är eldstaden isolerad med 25 mm eldfast isolering(klarar ca 1100C) på insidan istället för vattenmantling för att skydda de heta brännbara rökgaserna mot nedkylning. Runt eldstaden finns inget vatten, vilket gör att rökgaserna kan nå sin rätta arbetstemperatur inne i eldstaden för att tändas.

Förbränningsluften fördelas under och en bit ovanpå bränslet för att tända de heta brännbara rökgaserna och frigöra den energi som finns i dem.Den frigjorda energin tillvaratas först i form av varmluft i eldstaden som kan blåsas ut på framsidan av kaminen och sedan i form av varmvatten när rökgaserna lämnar kaminens eldstad mot skorstenen.

Ovanpå kaminens eldstad finns det en värmeväxlare(konvektionsdel) som består av ett antal rökgastuber. Runt dessa rökgastuber finns det vatten som värms när rökgaserna passerar.Denna värmeväxlare(konvektionsdel) är monterad ovanpå kaminens eldstad m.h.a. bultförband. Ifall på längre sikt händer att det blir problem med värmeväxlaren, är det lätt att demontera och laga eller byta ut den mot en ny.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?