Unik förbränningsteknik och konstruktion i vedpanna UNIKUM

Vedpanna UNIKUM har en patenterad förbränningsteknik som tog närmare fem år för en forskargrupp på KTH i Stockholm att ta fram. Förbränningstekniken i vedpanna UNIKUM bygger på naturlagarna(rökgaserna stiger alltid uppåt) och modern teknik för att tillvara på vedens energi på ett effektivt och miljövänligt sätt.
 

vedpanna UNIKUM har en effektiv och miljövänlig förbränning

För att kunna få en effektiv och miljövänlig förbränning i vedpanna UNIKUM har vi:
1. Hög temperatur på rökgaser i eldstaden
2.Förbränningsluft på rätt ställe och i rätt mängd i eldstaden.

Förbränningssteg och uppvärmning av vatten i vedpanna UNIKUM


 

1. Första förbränningssteget sker vid mycket hög temperatur
För att komma upp till hög temperatur i eldstaden, har vi tagit bort all vatten runt eldstaden och flyttat det till konvektionsdelen i pannan som är monterad ovanpå eldstaden.

Eldstaden är isolerad runt om med 40mm keramik((eldfast betong, klarar ca 1200C)närmast veden , 63mm eldsfast isolering(klarar upptill 1100C)bakom keramiken samt utanför eldstaden är det 30mm isolering på sidor och 50mm fram och bak.

På detta sätt kan vi lätt komma upp till hög temperatur på rökgaserna i eldstaden på väldigt kort tid. Primärluften fördelas under bränslebädden och därigenom sker första förbränningssteget vid mycket hög temperatur.

2. Andra förbränningssteget sker i efterbrännkammare
Efter första förbränningssteget stiger rökgaserna uppåt med bibehållen hög temperatur och förbränns ytterligare en gång i UNIKUMs patenterade konformade efterbrännkammare en bit ovanpå eldstaden. Lufttillförseln till bägge förbränningarna sker via en tryckande fläkt.

3. Stor yta för värmeväxling
Heta, nästan helt förbrända rökgaserna leds sedan upp i konvektionsdelen(värmeväxlaren) som är monterad ovanpå eldstaden. I konvektionsdelen finns det 15 st rökgastuber som omges av vatten(200L). Rökgaserna kyls därmed ner från ca 1000o till ca 200-300o C.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?