Solfångare

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler.

Besparing med solfångare

Att använda solfångare är både miljövänligt och kostnadseffektivt.

Solfångare för tappvarmvatten

Med solfångare kan man spara mer än 50% av årsförbrukningen av tappvarmvatten i åretrunthus. Vanlig årsförbrukning för hushåll är i storleksordning 4-5000 kwh och år.

Solfångare i kombisystem för värme och tappvarmvatten

Utökar man solfångarytan får man också energi över för att värma huset. Dygnslagring av solenergi sker i ackumulatortankar. Ved och pelletseldare med befintliga ackumulatortankar slipper i stort sett elda under halva året med solfångare. Upp till 30% besparing av totala uppvärmningsbehovet inkl varmvatten kan sparas.

Solfångare för värmepumpar

Berg, sjö och jordvärme är solenergi. Solens energi är lagrad i marken och används av värmepumpen. Med solfångare kan man öka energiuttaget i befintliga energihål eller jordvärmeslingor. Solfångare kan också öka verkningsgraden för värmepumpen. Nya värmepumpar förberedda för solpaneler finns. Kontakta oss för mer information.

Utbyggnad av befinlig solfångare
Moderna vakuumrörsolfångare ger mer effekt per kvadratmeter än äldre plana solfångare. Genom att komplettera befintlig solfångaranläggningen med vakuumrörsolfångare kan man komplettera befintliga system för öka det årliga energiutbytet till en låg kostnad.

Solfångare- Vakuumrörsolfångare

Vakuumrörsolfångare
En vakuumrörsolfångare består av ett antal vakuumrör. Vakuumrören är utformade som en termosflaska, dvs det är två rör med vakuum mellan. Det yttre röret är transparent och det inre är själva absorbatorn. I centrum av det inre röret blir luften oerhört varm. Det är här man plockar ut energin.En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret. Toppen på pistongen förs in i en värmeväxlare. När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i pistongen och stiger uppåt tills den når värmeväxlaren. Då kyls den av och kondenseras och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp.

En solfångare med heat-pipe måste därför monteras lutande. Värmen förs vidare från värmeväxlaren till exempelvis en ackumulatortank via en plattvärmeväxlare eller solslinga.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?