Täljstenskamin

Täljstenskamin är en snygg kamin med heltäckande täljsten som effektiv bevarar värmen och avger den jämnt under en längre tid, vilket gör täljstenskaminer till effektiva värmeskapare.

Sänk dina energikostnader med en täljstenskamin

Genom att skaffa en ny täljstenskamin, kommer du att kunna sänka ner dina energikostnader och det är den mest lönsamma investering som du kan göra i dag för att kunna spara pengar.

Dessutom kan det kännas tryggt med en kamin som komplement till den ordinarie värmekällan vid strömavbrott.

Våra täljstenskaminer har en verkningsgrad på 81%(Verkningsgrad anger hur stor del av vedens energiinnehåll som omvandlas till värme. Bra värden är 70–80 procent.).

 

Täljstenskamin med en unik förbränningsteknik

Alla täljstenskaminer i vårt sortiment har unik brännkammare och tillhörande luftvägar som ger minimalt utsläpp av koloxid och skadliga partiklar.

Till förbränning används förvärmd förbränningsluft ”clean burn” (blå pil). Det betyder att förbränningsluften är lättflödande och tillförs förbränningen utan motstånd.

Den förvärmda tertiära lufttillförseln(grön pil)förbränner de resterande rökgaserna innan röken leds upp i skorstenen och är på så sätt avgörande för den miljövänliga förbränningen.

Varm konvektionsluft(röd pil)är den luft som fördelas ut i rummen och är därmed i kombination med strålvärmen från glaset den direkta värmekällan.

Röd pil:Konvektionsluft
Grön pil:Tertiär luft
Blå pil:Förbränningsluft

Installation av täljstensskamin - Tips och råd

Kontroll av skorsten
Ta kontakt med den lokala skorstensfejarmästaren för kontroll av din befintliga skorsten.
Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska skorsten och kaminen passa ihop, inte bara mekaniskt utan även dimensioneringsmässigt vad gäller area, dragförhållande, temperatur, fukt, motstånd samt tålighet mot sotbrand.

Bygglov
Ta kontakt med din kommun för att ta reda på om det krävs byggnadslov

Bärande underlag
Täljstenskamin ska placeras på ett golv som tål vikten av eldstaden. Om en skorsten ska monteras direkt på kaminen, måste kaminen vara konstruerad för den extra belastning som uppstår. Även golvet måste vara dimensionerat för den ökade vikten.

Golvskydd
Golvet under och runt om täljstenskaminen , måste ha ett brandsäkert golvskydd. Golvskyddet är till för att hindra att golvet antänds om glöd ramlar ur eldstaden. Ett golvskydd ska bestå av minst 0,7 millimeter tjock plåt eller annat obrännbart material. Vid kaminer och braskaminer ska golvskyddet vara minst 0,3 meter framför eldstaden och minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden.

Skyddsavstånd
En täljstenskamin ska placeras på ett sådant sätt att inredningen eller huset inte börja brinna. Kravet är att det inte får bli varmare än 85 grader på brännbar byggnadsdel.

Effektiva och snygga täljstenskaminer med eller utan bakugn

* Täljstenskaminer Scan-Line 10,20,30, 20B(bakugn) och 30B(bakugn)

* Täljstenskaminer Scan-Line 40 och 40B(bakugn)

* Täljstenskaminer Scan-Line 50 och 50B(bakugn)

* Täljstenskamin Scan-Line 70

* Täljstenskamin Scan-Line Napoli

* Täljstenskamin Scan-Line Turin, finns med och utan bakugn

Mer information om kaminer
Mer information om täljsten
Mer information om Hetas kaminer
 

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?