Teknisk information om kombikamin UNICOMBI för varmluft och varmvatten


Kombikamin UNICOMBI är fläktstyrd
Kombinerad kamin UNICOMBI har en och samma fläkt för förbränning av både ved och pellets samt varmluft. Fläkten trycker rumsluften genom ett antal stående konvektionsrör som är placerad närmast förbränningsplattan och säkerställer en jämn och behaglig värmefördelning.

Styrenhet för pelletseldning
Elpanel inkl. styrkort för träpellets samt handreglage för styrning av förbränningsluft vid eldning av träpellets och ved samt varmluft är placerad på kaminens framsida.

Den mikroprocessorkontrollerade styrningen säkerställer en säker och fullt automatisk drift vid pelletseldning. Parametrarna för start,- drift- och avkylningsfas är programmerade i styrningen och kan vid behov omprogrameras. Drifttermostaten som känner av vattnets temperatur styr när styrenheten skall starta eller bryta pelletseldningen.

Förbränning av pellets sker i två steg i UNICOMBI:
Första steget av förbränning vid pelletseldning sker med primärluft som fördelas under pelletskoppen och andra steget d.v.s. slutförbränningen av rökgaser sker med sekundärluft som fördelas en bit ovanpå bränslet.

Förbränning av ved sker i två stegi UNICOMBI:
Första steget av förbränning vid vedeldning sker med primärluft som fördelas under brasan och den styr första förbränningen samt hur snabbt förbränningen skall ske.

Andra steget av förbränning sker med sekundärluft som fördelas en bit ovanpå brasan. Sekundärluften tar hand om rökgaserna som frigörs under eldningen. Rökgaserna innehåller det mesta av energin i veden.

Inbyggt pelletsförråd
Det är enkelt att fylla på det inbyggda pelletsförrådet som är monterad innanför ytterplåtarna närmast baksidan av kaminen. Pelletsförrådet rymmer ca 30 kg pellets. Pelletsmatning och tändning av pellets sker helt automatiskt.

Kombikamin UNICOMBI har en unik konvektionsdel
Kombikamin UNICOMBI för varmluft och varmvatten har en konvektionsdel(värmeväxlare) bestående av ett antal stående tuber genom vilka rökgaserna passerar och avger sin värme till omgivande vatten.

Konvektionsdelen är placerad mellan kaminens ovansida och skorstenen. Placeringen av konvektionsdelen gör UNICOMBI unik på marknaden. Eldstaden är isolerade på insidan med eldfast isolering och den är inte vattenkyld. Detta medför högre förbränningstemperatur, ingen risk för rostangrepp på eldstadsplåten samt sot- och tjärfri eldstad.

Konvektionsdelen täcks med en snygg kåpa runtom. Sotning av konvektionsdelen sker på framsidan genom påfyllningsluckan.

Kombinera kombikamin UNICOMBI med ackumulatortank och solfångare
Om man vill värma tappvarmvatten eller värma sitt vattenburna hus, kan kombikamin UNICOMBI för både varmluft och varmvatten kopplas till en ackumulatortank på ca 320L(D650*H1750mm).

I ackumulatortanken placeras en tappvarmvattenslinga, elpatron(er) och ev. en solslinga. Genom att koppla ackumulatortanken till solpanel(er,) kan man använda solenergin för att värma tappvarmvatten och få extra tillskott till sitt värmesystem från mars till augusti-september.Tekniska data:

- Effekt ved: Vatten 5,5-7kW, strålning 10,8 kW

- Effekt pellets: Vatten 1,8-4kW, strålning 4,8-7,8kW

- Verkningsgrad ved: 79-82%

- Verkningsgrad pellets: 85-87%

- CO-halt(vid 13% O2):
*Ved nominell effekt: 0,114%
*Ved hög effekt: 0,208%
*Pellets vid lägsta effekt: 0,0057%
*Pellets vid hög effekt: 0,0105%

- Krav på undertryck genom skorsten(skorstensdrag): 12Pa

- Skorstensanslutning: topp, inner diameter 150mm och ytter diameter 159mm

- Min. skorstenshöjd: 4m

- Yttermått: B715*L820*H2000mm

- Vikt: 385 kg

- Pelletsförråd: 30 kg

- Vedlängd: 36 cm

- Strömanslutning: 230V(50HZ), 10A

- Ljudeffektnivå: 60 dB

- Minsta avstånd till brännbart material:
Bak: 10 cm(för att underlätta inkoppling av el bör det vara 20 cm)
Sida: 50 cm(för att underlätta service bör det vara 70 cm)
Fram: 200 cm

- Golvskydd
Kaminen skall placeras på ett eldfast underlag som sticker ut minst 10 cm på sidorna och baksidan
samt minst 30 cm på framsidan.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?