Teknisk information om kombikamin UNICOMBI varmluft 

Kombikamin UNICOMBI är fläktstyrd
Kombinerad kamin UNICOMBI har en och samma fläkt för både förbränning av ved och pellets samt varmluft. Fläkten trycker rumsluften genom ett antal stående konvektionsrör som är placerad närmast förbränningsplattan och säkerställer en jämn och behaglig värmefördelning.

Styrenhet för pelletseldning
Elpanel inkl. styrkort för styrning av pelletseldning samt handreglage för styrning av förbränningsluft vid träpellets- och vedeldning samt varmluft är placerad på kaminens framsida.

Den mikroprocessorkontrollerade styrningen säkerställer en säker och fullt automatisk drift vid pelletseldning. Parametrarna för start,- drift- och avkylningsfas är programmerade i styrningen och kan vid behov omprogrameras. Rumstermostaten styr när styrenheten skall starta eller bryta. I styrenheten finns en extra parameter för extern skruv.

Förbränning av pellets sker i två steg i UNICOMBI:
Första steget av förbränning vid pelletseldning sker med primärluft som fördelas under pelletskoppen och andra steget d.v.s. slutförbränningen av rökgaser sker med sekundärluft som fördelas en bit ovanpå bränslet.

Förbränning av ved sker i två steg i UNICOMBI:
Första steget av förbränning vid vedeldning sker med primärluft som fördelas under brasan och den styr första förbränningen samt hur snabbt förbränningen skall ske.

Andra steget av förbränning sker med sekundärluft som fördelas en bit ovanpå brasan. Sekundärluften tar hand om rökgaserna som frigörs under eldningen. Rökgaserna innehåller det mesta av energin i veden.

Inbyggt pelletsförråd
Det är enkelt att fylla på det inbyggda pelletsförrådet som är monterad innanför ytterplåtarna närmast baksidan av kaminen. Pelletsförrådet rymmer ca 30 kg pellets. Pelletsmatning och tändning av pellets sker helt automatiskt.

I kombikamin UNICOMBI finns det möjlighet att transportera varmluft till andra utrymmen
På toppen av kombikamin UNICOMBI finns det anslutning för att transpotera varmluft till andra utrymmen. Ifall man dra kanal från toppen av kaminen för transport av varmluft, måste man följa de brandskyddskrav som finns och rådgöra med sin sotarmästare.


Tekniska data:

- Effekt ved: 10,5 kW

- Effekt Pellets vid lägsta effekt: 5,4 kW

- Effekt pellets vid högsta effekt: 9,6 kW

- Verkningsgrad ved: 73%

- Verkningsgrad pellets vid lägsta effekt: 83%

- Verkningsgrad pellets vid högsta effekt: 79%

- Co-halt vid 13% O2:
  * Ved:0,15%
  * Pellets vid lägsta effekt: 0,009%
  * Pellets vid högsta effekt: 0,017%

- Krav på undertryck genom skorsten(skorstensdrag): 12 Pa

- Skorstensanslutning: topp, inner diameter 150mm och ytter diameter 159mm

- Min. skorstenshöjd: 4m

- Yttermått: B715*L820*H1500mm

- Vikt: 325 kg

- Ljudeffektnivå: 60 dB

- Pelletsförråd: 30 kg

- Vedlängd: 36cm

- Strömanslutning: 230V(50HZ), 10A

- Minsta avstånd till brännbart material:
Bak: 10 cm(för att underlätta inkoppling av el bör det vara 20 cm)
Sida: 50 cm(för att underlätta service bör det vara 70 cm)
Fram: 200 cm

- Golvskydd
Kaminen skall placeras på ett eldfast underlag som sticker ut minst 10 cm på sidorna och baksidan
samt minst 30 cm på framsidan.

OBS!
Det går mot ett extra tillägg att beställa UNICOMBI med andra färger än det som är som standard. Det gäller samma för dekorationskakel.

Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?